Persberichten

VVN organiseert praktisch verkeersexamen in gehele Zuidplas

Veilig Verkeer Nederland (VVN), afdeling Zuidplas, organiseert in samenwerking met de politie Zuidplas, gemeente Zuidplas, verkeersouders en vrijwilligers het jaarlijkse praktisch verkeersexamen. In de week van 17 mei zullen in de dorpen van Zuidplas meer dan 500 scholieren uit groep 7 van de basisscholen het examen doen.

De kandidaatjes leggen op hun fiets een route af met een diversiteit aan lokale verkeerssituaties, die ze in het dagelijks verkeer ook tegenkomen. De (opvallende en onopvallende!) controleurs registreren de verrichtingen, waarna VVN samen met de politie de bevindingen van de controleurs beoordeelt. Aan het eind van het examen worden de scholen over de resultaten geïnformeerd. De geslaagde kandidaten krijgen op school het verkeersdiploma uitgereikt.
Het doel van het examen is om de kinderen op een verantwoorde manier aan het verkeer te laten deelnemen. Met het behalen van het diploma laten de kandidaten zien dat ze weten hoe ze zich in het verkeer behoren te gedragen.
Informatie en routes zijn te vinden op onze website www.vvn-zuidplas.nl.

Sinds 2013 wordt een wisselbeker uitgereikt aan de groep, waarvan alle kandidaten zijn geslaagd en die tevens de minste fouten bij het examen hebben gemaakt.

 

meer