Adviseurs

Adviseurs zetten hun specifieke kennis in om de verkeersveiligheid te stimuleren. Specialistische kennis is dan ook een voorwaarde om deze vrijwilligersfunctie uit te kunnen oefenen. Verkeerskundige consulenten, adviseurs educatie en adviseurs bedrijven zijn voorbeelden van deze groep vrijwilligers.
Op deze groep wordt tevens een beroep gedaan bij kennisoverdracht naar andere vrijwilligers. Zo kunnen de adviseurs educatie bijvoorbeeld verkeersouders helpen bij het opstellen van een effectief verkeerseducatieplan voor een school.

Verschillende thema's en doelgroepen

Een adviseur richt zich vaak op een specifiek thema of doelgroep. Een selectie van adviseurs vindt u hieronder:

  • Adviseur bedrijven: bevordert door middel van het project Veiligrijden.nu het veilig en correct rijden van beroepsmatige weggebruikers en overtuigt bedrijven van het nut van schade- en ongevallenpreventieprogramma's
  • Verkeersoudercontactpersoon: houdt zich bezig met de werving en begeleiding van verkeersouders en coordineert de netwerken van de verkeersouders
  • Verkeerskundige consulent: adviseert bewoners bij de aanpak van verkeersonveilige situaties en stelt desgewenst een verkeerskundig advies op
  • Voorlichter: informeert mensen over verkeersontwikkelingen en verkeersregels

Aan de slag als adviseur?

Bezit u specifieke kwaliteiten en/of heeft u duidelijke kennis over een bepaalde doelgroep? Neem contact op met Regionaal Steunpunt West en u wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.