Afdelingen en werkgroepen

Veel van onze vrijwilligers zijn actief op lokaal niveau in een afdeling of werkgroep. Op dit moment zijn er in regio west ruim 80 lokale afdelingen, die in hun gemeente diverse activiteiten organiseren. Een VVN-afdeling heeft een bestuur, dat voor de uitvoering van projecten wordt ondersteund door vrijwilligers.
Steeds vaker komt het voor dat vrijwilligers niet als afdeling maar als werkgroep actief zijn. Bij een werkgroep is het niet nodig om een bestuur te vormen en kunnen vrijwilligers hun energie helemaal richten op de activiteiten. Wel is er een coördinator die optreedt als VVN-contactpersoon. Deze coördinator werkt nauw samen met het regionale steunpunt en het provinciale bestuur.

Lokale vrijwilligers zijn dé VVN-gezichten in de buurt

•Zij organiseren ieder jaar in hun eigen gemeente activiteiten zoals bijvoorbeeld het Verkeersexamen voor kinderen in groep 7/8 of rijvaardigheidstrainingen voor oudere automobilisten.
•Zij zijn de helpende handen bij bijvoorbeeld buurtacties of activiteiten rondom scholen. Ze bemannen de controleposten bij het Praktisch Verkeersexamen of assisteren bij het controleren van de fietsverlichting van scholieren.

Actief zijn in uw gemeente?

Wilt u zich in uw gemeente sterk maken voor verkeersveiligheid? U kunt heel eenvoudig zelf actief worden! Veilig Verkeer Nederland informeert u graag over de mogelijkheden. Neemt u gerust (vrijblijvend) contact op met Regionaal Steunpunt West.