School "overvallen" met wisselbeker Verkeersexamen

Verkeersexamen in gemeente Zuidplas | VVN Zuidplas

Op donderdag 8 juni is de wisselbeker ‘Kampioen Verkeersexamen’ in de gemeente Zuidplas uitgereikt.

De uitreiking vond plaats op de Rehobothschool in Moerkapelle. De directie heeft ervoor gekozen om de klas met de behaalde resultaten te laten ‘overvallen’: de leerlingen zijn van tevoren niet geïnformeerd en werden door een afvaardiging van de betrokken partijen in de klas worden bezocht. Wethouder Jan Hordijk, enkele bestuursleden van VVN Zuidplas, een agent van politieteam Waddinxveen Zuidplas en een vertegenwoordiger van het handhavingsteam van de gemeente reikten de prijs uit. Deze instanties hebben het praktisch verkeersexamen in de gemeente mogelijk gemaakt en zijn trots op de behaalde resultaten.

Groep 7C van de Rehobothschool heeft de beste resultaten bij het praktisch verkeersexamen binnen de gemeente Zuidplas behaald: 20 van de 24 kinderen hebben de route volledig foutloos gereden en de overige 4 kinderen hebben slechts 1 fout gemaakt.

Enkele jaren geleden waren op de scholen in Moerkapelle erg veel leerlingen gezakt. VVN Zuidplas heeft destijds - vanwege deze slechte resultaten - extra aandacht geschonken aan de groepen 7 in Moerkapelle. Zo zijn leerlingen door VVN-vrijwilligers op de fiets begeleid om de route te oefenen en is een Powerpoint-presentatie gemaakt van de route, die ook dit jaar nog als voorbereiding is gebruikt. Het is duidelijk dat de scholen veel aandacht aan de verkeerseducatie hebben gegeven, wat uiteraard door VVN Zuidplas wordt toegejuicht.

De wisselbeker wordt elk jaar uitgereikt aan de groep die de meeste leerlingen heeft, die het praktisch verkeersexamen volledig foutloos hebben gereden, en waarvan de andere kinderen een minimaal aantal fouten heeft gemaakt. De groep mag de beker een jaar lang op school tentoonstellen.

Eerder werd de beker gewonnen door de Prins Willem Alexanderschool (2013), De Wingerd (2014), de Gideonschool aan het Kroonkruid (2015) en de Montessorischool in Nieuwerkerk (2016). Het is voor het eerst dat de beker naar een school buiten Nieuwerkerk gaat.