Verkeersouders

Actie "Ik stop! voor Zebra's" | VVN

Het project Verkeersouders

Kinderen leren door te doen. Theoretische verkeerseducatie is belangrijk en praktische educatie des te meer. Verkeersouders helpen de school een handje bij de organisatie van praktische activiteiten.

Verkeersouders vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding thuis. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor het terugdringen van verkeersonveilige situaties en daarmee het verhogen van de verkeersveiligheid rondom de basisschool. De verkeersouder houdt hiermee verkeersveiligheid en verkeerseducatie hoog op de agenda.
Natuurlijk zijn er op diverse scholen al verkeerswerkgroepen actief. Door met deze groep aan te sluiten bij Veilig Verkeer Nederland ontvang je extra ondersteuning, maar ook faciliteert Veilig Verkeer Nederland (VVN) je door middel van kennis en materialen.
VVN wil met het project bewerkstellingen dat men plaatselijk betrokken en verantwoordelijk is voor structurele verkeerseducatie van kinderen, voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving en school-thuis-route. De verkeersouder is hierbij de ‘spin in ’t web’, dat veelal bestaat uit de directie, medezeggenschapsraden, ouders, de politie en de gemeentelijke overheid.
Veilig verkeer Nederland ondersteunt in de regio west ruim 750 die zich, in hun vrije tijd, op basisscholen inzetten voor de veiligheid van de kinderen.

Wat doet een verkeersouder?

Een verkeersouder kan diverse activiteiten oppakken, zoals het organiseren van een fietsverlichtingsactie, een dodehoekles aangaande vrachtwagens of het in kaart brengen van de school-thuis-route. Hierbij is het belangrijk om met de school te bekijken wat prioriteit heeft en uiteraard moeten de activiteiten ook behapbaar zijn voor de verkeersouder(s). Omdat ouders - in het toch al drukke leven met schoolgaande kinderen - vrijwillig tijd besteden aan verkeersveiligheid, biedt Veilig Verkeer Nederland ter ondersteuning zoveel mogelijk handreikingen. Zo ontvangen verkeersouders van Veilig Verkeer Nederland een startmap, die een helder overzicht biedt van de mogelijkheden.
Tevens kan op gemeentelijk niveau uitleg worden gegeven over specifiek projecten. Dit gebeurt bij voorkeur voor een aantal scholen tegelijk. Een bijkomstigheid hierbij is dat verkeersouders van verschillende scholen met elkaar kennis kunnen maken, waardoor het lokale netwerk wordt uitgebreid.
Verkeersouders kunnen met hun vragen terecht bij Regionaal Steunpunt West. Naast actuele kennis beschikt Steunpunt West over diverse handleidingen en materialen ter ondersteuning van de verschillende activiteiten.

Abonnement Verkeersouders

Veilig Verkeer Nederland ondersteunt en faciliteert verkeersouders. De kosten hiervoor, het verkeersouderabonnement, wordt in vrijwel alle gevallen bekostigd door de gemeentelijke overheid. Veilig Verkeer Nederland is daar blij mee, want ze wil zoveel mogelijk voorkomen dat scholen zelf de kosten moeten dragen voor de ondersteuning van Verkeersouders.

Contact

Wanneer u na het lezen van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Regionaal Steunpunt West.